Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 20 2018

asmothell
16:00
4232 cbca 500
asmothell
15:59
0499 ca24
Reposted fromrichardth richardth vialoveveryone loveveryone
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51

January 10 2018

17:48
3675 8e1d
Reposted fromdivi divi viahibernacja hibernacja

August 02 2017

asmothell
11:29
Wszystkim się wydaje, że tylko delikatne, słabe kobiety potrzebują silnych mężczyzn. Brednie. Chciałabym poznać kogoś o silniejszym charakterze od mojego. Kogo nie zdominuję. Kogoś, kto nie będzie mnie pytał o zdanie, kto powie mi, że będzie tak jak on chce i już. Faceta, który szybciej wyniesie mnie na rękach z domu niż pozwoli mi w nim siedzieć. Kogoś, kto zdejmie ze mnie obowiązek decydowania o wszystkim. Mężczyznę, który powie: "Jesteś MOJĄ kobietą". A ja po prostu będę.
— znalezione.
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viapoppyseed poppyseed
asmothell
11:26
3519 cb90
Reposted fromfungi fungi viacarlandlouise carlandlouise
11:23
3929 ef09 500

artruby:

Damien Hirst, Cupid’s Lie, (2008) at White Cube.

Reposted fromkilljill killjill
asmothell
11:23
9053 6058

July 10 2015

asmothell
08:45

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat viaweruskowa weruskowa

July 06 2015

16:01
2893 db53 500
Reposted fromdominik dominik viasicksin sicksin
asmothell
16:00
1714 7abf
Reposted frombluephoenix bluephoenix viasicksin sicksin

May 31 2015

asmothell
19:06
0012 aad1 500

May 27 2015

asmothell
13:56
3485 3525 500
Reposted bypumpernikielbzdurancmsp
asmothell
13:56
3472 b273 500
Reposted bydepth depth

May 21 2015

asmothell
09:25
7330 d1df
Reposted fromflamingo flamingo viasatanek10 satanek10
09:25
4715 c091 500

owson:

pinksharksgoldenfairies:

ezo momonga

oh my god

Reposted fromkilljill killjill
asmothell
09:24
2765 debe
Reposted fromrol rol viapeache peache

May 19 2015

asmothell
08:56
6527 64ea
Reposted fromzajebela zajebela viawolalabym wolalabym
08:54
asmothell
08:52
7330 d1df
Reposted fromflamingo flamingo viasatanek10 satanek10

May 15 2015

asmothell
09:40
1155 5bad
Reposted fromoutline outline viazprycaz zprycaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...